Podstawowe cele statutowe Fundacji to wykonywanie wszelkich czynności związanych z budową, pozyskiwaniem, utrzymaniem i administrowaniem budynkami, które mają służyć jako:

  1. miejsce zamieszkania dla polskich księży katolickich pełniących posługę u rodaków w Szwajcarii; miejsce kultu i biura polskich misji katolickich w Szwajcarii; miejsce przeznaczone na inne potrzeby posługi duszpasterskiej;
  2. zakwaterowanie dla innych duchownych polskich oraz polskich katolików przebywających w Szwajcarii;
  3. zakwaterowanie dla studentów, głównie dla Polaków uczęszczających na Uniwersytet we Fryburgu lub do innych instytucji edukacyjnych w Szwajcarii.


Fundacja posiada Zarząd, składający się z 5 do 9 członków. Obecnie w skład Zarządu wchodzą:

Prezes – Andrzej Leszczyński

Vice-Prezes – Marcin Brynda

Skarbnik – Wiesław Czerski

Sekretarz – Joanna Puławska

Jan Jończy

Stefan Łaszewski

Marcin Sumiła

Krzysztof Wojtkiewicz

 

Członek Honorowy – Dionizy Simson, pierwszy i wieloletni Prezes Zarządu Fundacji

 

Statut Fundacji znajduje się tutaj: LINK


Polska Misja Katolicka w Szwajcarii
: http://www.polskamisja.ch/index.php/marly
Stowarzyszenie Przyjaciół Polskiej Misji Katoliskiej w Szwajcarii: http://przyjacielepmk.com/